Skip to content

Ansökan/Länkar


Ansökan om plats på Kojan

 

Ansökan till Kojans Förskola sker genom en anmälan till Uppsala kommun.

E-barn & ungdom. Här anmäler du ditt barn till förskolan, samt registrerar barnets vistelsetider.
https://www.ebarnungdom.uppsala.se/uppsalapub/login.htm

 

Övriga länkar:

Läroplanen för förskolan (Lpfö 18), Skolverket:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskola

Uppsala kommun hitta & jämför, statistik från föräldraenkät:
http://www.hittaochjamfor.se/Compare/Compare?c=1&co=82

Happy food, vår matleverantör (ekologiskt och KRAV-märkt):
www.happyfood.se