Skip to content

En dag på Kojan


Kojan är öppen måndag-fredag 07:30-17:00.

En dag på Kojan:

 • 07:30 Lugna aktiviteter
 • 09:30 Morgonsamling och veckoaktivitet
 • 11:00 Barnen samlar ihop sig före lunch

  _20151208_131502
  Utflykt med sagosamling.
 • 11:15 Pedagogisk lunch
 • 11:45 Läsvila följt av ute-/innevistelse, vila i vagn för mindre barn
 • 14:15 Mellanmål
 • 15:00 Fria aktiviteter ute eller inne tills barnen hämtas
 • 17.00 Förskolan stänger

Varje barn har en ansvarspedagog som särskilt följer upp barnet och håller utvecklingssamtal en gång per läsår eller vid behov. Några gånger per termin är vårdnadshavarna välkomna på drop-in fika under barnens vistelsetid. Informationsmöte för vårdnadshavare hålls en gång per läsår.