Skip to content

En dag på Kojan


Kojan är öppen måndag-fredag 07:15-17:15

En dag på Kojan:

  • 07:15 Lugna aktiviteter
  • 09:30 Morgonsamling och veckoaktivitet
  • 11:00 Pedagogisk samling före lunch
    (måndag: musik/drama, tisdag: natur/teknik, onsdag: matematik, torsdag: språk, fredag: världen)
  • 11:15 Pedagogisk lunch
  • 11:45 Läsvila följt av ute-/innevistelse, sovvila i vagn ute för de mindre barnen
  • 14:15 Mellanmål
  • 15:00 Fria aktiviteter ute eller inne tills barnen hämtas
  • 17.15 Förskolan stänger

Varje barn har en ansvarspedagog som håller utvecklingssamtal en gång per läsår eller vid behov. Några gånger per termin är vårdnadshavarna välkomna på drop-in fika under barnens vistelsetid. Informationsmöte för vårdnadshavare hålls en gång per läsår.