Skip to content

Pedagogik


På Kojan sätter vi barnens förmåga till empati, medkänsla, respekt och hänsyn till varandra, främst. Vi lägger stort fokus på att barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga hos oss och att barnens dagar ska fyllas med positiva upplevelser på olika sätt.

Vi arbetar i enlighet med läroplanen Lpfö 18, där områden som språk, matematik, naturvetenskap, teknik m.m, genomsyrar hela verksamheten. Vi ser barn som kompetenta och utmanar dem att tänka och göra själva i den mån de kan, för att de ska kunna utveckla självständighet och en positiv självkänsla.

På Kojan vill vi ge barnen utrymme för lek. Leken är viktig för barns utveckling och lärande. I leken bearbetar barn sina upplevelser och utvecklar sin fantasi, kreativitet och sociala förmåga.

 

KOJANS
VÄRDEGRUND

Du har rätt att känna dig TRYGG, därför
bemöter vi varandra på ett positivt och trevligt sätt.
Vi visar omtanke och tar hänsyn till varandra.

Du har rätt att känna dig RESPEKTERAD för den du är,
och därför låter vi alla utveckla sina unika sidor.
Vi visar förståelse för varandras tankar, känslor och behov.

Du har rätt till ett LEKFULLT LÄRANDE så att du,
genom leken och det du är intresserad av, lär för livet.
Därför ger vi leken tid och utgår från barnens intressen.