Skip to content

Pedagogik


 

_20151208_131556

På Kojan sätter vi barnens förmåga till empati, medkänsla, respekt och hänsyn till varandra, främst. Vi lägger stort fokus på att barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga hos oss och att barnens dagar ska fyllas med positiva upplevelser på olika sätt.

Vi arbetar i enlighet med läroplanen Lpfö 98, där områden som språk, matematik, naturvetenskap, teknik m.m, genomsyrar hela verksamheten. Vi ser barn som kompetenta och utmanar dem att tänka och göra själva i den mån de kan, för att de ska kunna utveckla självständighet och en positiv självkänsla.

På Kojan vill vi ge barnen utrymme för lek. Leken är viktig för barns utveckling och lärande. I leken bearbetar barn sina upplevelser och utvecklar sin fantasi, kreativitet och sociala förmåga.