Skip to content

Föräldrainsats


Idén med ett föräldrakooperativ är att man som vårdnadshavare har möjlighet att påverka sitt barns situation på förskolan och bidra till en så bra och utvecklande förskoleverksamhet som möjligt. Motprestationen för att detta skall kunna fungera på Kojan är en viss arbetsinsats från oss vårdnadshavare.

På Kojan bidrar vi föräldrar med:

 • Styrelseuppdrag för förtroendevalda. Minst två års styrelsearbete per familj.
 • Deltagande i föreningsstämmor (1 möte per termin).
 • Gemensamma städdagar (2 tillfällen per termin, en städdag utomhus samt en grovstäd inomhus).
 • Föräldrajour vid personalsjukdom, om ingen vikare finns (ca 7 jourdagar per familj och termin).
 • Föräldratjänst vid personalens planeringsmöten (ca 3 tim, 2-3 ggr per familj och termin).
 • Samtliga familjer är indelade i arbetsgrupper som ansvarar för mindre reparationer och projekt i fastigheten och på gården.

Nuvarande styrelse:

 • Andreas Göthe, Ordförande
 • Lovisa Parke, Sekreterare
 • Jonathan Rick Folkegård, Kassör/ekonomiansvarig
 • Marina Söderholm Fernandez, Personalansvarig
 • Elin Romedal, Grupp-/nyckel-/städansvarig